Clear pool


Märke
Clear pool
Kategori
Pool
Återförsäljare
Hus och hemma

149 kr


Steg 3 - Algbekämpning. Alger gör det otrevligt att bada i poolen och bildar grogrund för bakterier, därför måste poolen alltid hållas fri från alger. Hindrar Alger Special skumfri är ett effektivt algmedel som används för att hindra uppkomst av alger. Det är i flytande form och blandas ut i en hink med vatten innan den sprids ut i poolen. Alla våra produkter är placerade i ett fem-stegs-system, i den ordning som de skall användas i vattnet. Biocider skall användas på ett säkert sätt. Läs alltid etiketten och produktinformationen före användning.

Liknande produkter