Tamahagane


Visar 93
Totalt 93

Tamahagane Shokunin 26 Cm

Tamahagane
Brödknivar

Tamahagane Shokunin 21 Cm

Tamahagane
Kockknivar

Tamahagane San 27 Cm

Tamahagane
Trancherknivar

Tamahagane San Skalkniv 7 Cm

Tamahagane
Skalknivar

Tamahagane San Kyoto 27 Cm

Tamahagane
Kockknivar

Tamahagane San Kyoto 24 Cm

Tamahagane
Kockknivar

Tamahagane San Kyoto 21 Cm

Tamahagane
Kockknivar

Tamahagane San Kyoto 18 Cm

Tamahagane
Kockknivar

Tamahagane San 24 Cm

Tamahagane
Kockknivar

Tamahagane San 21 Cm

Tamahagane
Kockknivar